ზემფირამ რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს უჩივლა

76
spot_img

ზემ­ფი­რამ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს წი­ნა­აღ­მდეგ სარ­ჩე­ლი შე­ი­ტა­ნა. მომ­ღე­რა­ლი უცხო­ე­თის აგენ­ტის სტა­ტუ­სის მოხ­სნას ითხოვს. ამის შე­სა­ხებ TASS მოს­კო­ვის ზა­მოსკვო­რეც­კის სა­სა­მარ­თლოს პრეს­სამ­სა­ხურ­ზე დაყ­რდნო­ბით იუ­წყე­ბა.

მომ­ღე­რა­ლი უცხო­ე­ლი აგენ­ტე­ბის სი­ა­ში 10 თე­ბერ­ვალს მოხ­ვდა. იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს გან­ცხა­დე­ბა­ში ნათ­ქვა­მია, რომ ზემ­ფი­რა, რომ­ლის სრუ­ლი სა­ხე­ლია ზემ­ფი­რა რა­მა­ზა­ნო­ვა, ღიად უჭერ­და მხარს უკ­რა­ი­ნას, ის მარ­თავ­და კონ­ცერ­ტებს არა­მე­გობ­რულ ქვეყ­ნებ­ში, სა­უბ­რობ­და სპე­ცო­პე­რა­ცი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ და მას მხარს უჭერ­დნენ უცხო­უ­რი წყა­რო­ე­ბი.

სარ­ჩელ­ში მომ­ღე­რა­ლი სა­მი­ნის­ტროს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის უკა­ნო­ნოდ აღი­ა­რე­ბას ითხოვს. რო­დის გა­ი­მარ­თე­ბა საქ­მის სხდო­მა, ჯერ­ჯე­რო­ბით უც­ნო­ბია. სარ­ჩე­ლის გან­ხილ­ვის თა­რი­ღი ჯერ­ჯე­რო­ბით დად­გე­ნი­ლი არ არის.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ზემ­ფი­რამ მე­გო­ბარ­თან რე­ნა­ტა ლიტ­ვი­ნო­ვას­თან ერ­თად რუ­სე­თი ომისს და­წყე­ბის შემ­დეგ და­ტო­ვა. ის ღიად გმობს რუ­სე­თის მიერ და­წყე­ბულ სა­ო­მარ ქმე­დე­ბებს უკ­რა­ი­ნა­ში. პა­რიზ­ში მცხოვ­რე­ბი მომ­ღე­რა­ლი აქ­ტი­უ­რად გა­მო­დის კონ­ცერ­ტე­ბით სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში. გა­სულ წელს, ლონ­დონ­ში გა­მარ­თულ კონ­ცერ­ტზე, ზემ­ფი­რამ აღი­ა­რა თა­ვი­სი სიყ­ვა­რუ­ლი რუ­სე­თის მი­მართ, რო­მე­ლიც, მისი აზ­რით, “თა­ვის თავს ინად­გუ­რებს” და უკ­რა­ი­ნას მხარ­და­ჭე­რა გა­მო­უ­ცხა­და.