რეკლამის ფასები

1⃣ პოზიცია (ჰედერი)

ფასი: 2000 ₾ (ჩანს ყველა გვერდზე)

2⃣ პოზიცია (მარჯვენა სვეტი)

ფასი: 800 ₾ (ჩანს მხოლოდ მთავარ გვერდზე)

3⃣ პოზიცია (ნიუსების ქვეშ)

ფასი: 800 ₾ (ჩანს მხოლოდ მთავარ გვერდზე)

4⃣ პოზიცია (კონტენტის ქვეშ)

ფასი: 800 ₾ (ჩანს მხოლოდ მთავარ გვერდზე)

5⃣ პოზიცია (ფუთერის ზემოთ)

ფასი: 1000 ₾ (ჩანს ყველა გევერდზე)

6⃣ პოზიცია (მარჯვენა სვეტი)

ფასი: 800 ₾ (ჩანს სტატიების და კატეგორიების გვერდებზე)

7⃣ პოზიცია (სტატიებში)

ფასი: 1000 ₾ (ჩანს სტატიებში პირველი აბზაცის შემდეგ)

  • ფასები მოცემულია 1 თვის მანძილზე, დღგ-ს გარეშე.

დაგვიკავშირდით

ტელ: 032 293 44 05
ელ-ფოსტა: editor@geotimes.ge

ბანერების პოზიციები

მთავარი გვერდი

home-page

სტატიის გვერდი

statiis gverdi