ვენეციის კომისიამ საქართველოს პარლამენტის მიერ ინიცირებულ კანონს „დეოლიგარქიზაციის შესახებ“ რეკომენდაცია არ გაუწია

117
spot_img

ვენეციის კომისიამ საქართველოს პარლამენტის მიერ ინიცირებულ კანონს „დეოლიგარქიზაციის შესახებ“ რეკომენდაცია არ გაუწია. ოფიციალურ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კანონპროექტი ქართულმა მხარემ არ უნდა მიიღოს.

კომისიის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ უკრაინისა და საქართველოს და მოლდოვას კონტექსტი ერთმანეთისგან განსხვავდება და ამ ქვეყნების მიდგომები საქართველოს არ გამოადგება.

„ვენეციის კომისია რეკომენდაციას უწევს, რომ კანონპროექტი არ იქნეს მიღებული.

საქართველოში ოლიგარქიული გავლენის წინააღმდეგ საბრძოლველად საჭიროა:

• არსებული სისტემური ღონისძიებების სიღრმისეული და ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარება
მათი ნაკლოვანებები სტრუქტურის, უფლებამოსილების და კოორდინაციის თვალსაზრისით;

• მაკორექტირებელი, დამატებითი ან დამატებითი კანონმდებლობის ან ზომების შემუშავება, რომებიც
მოიცავს:

🔴 ეფექტური კონკურენციის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებას;

🔴 მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებას და მის პრევენციას;

🔴 სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების დაცვას;

🔴 მედიის პლურალიზმისა და მედიის მფლობელობის გამჭვირვალობის გაძლიერებას;

🔴 ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკის შემდგომი გაძლიერებას;

🔴 პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო კამპანიების დაფინანსების წესების გაძლიერებას;

🔴 საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილებას.

ვენეციის კომისია ხაზს უსვამს, რომ ზემოაღნიშნული სისტემის ფუნქციონირებისთვის, საჭიროა სასამართლო სისტემის ჰოლისტიკური რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს მისი დამოუკიდებლობის, მთლიანობის უზრუნველყოფას და მიუკერძოებლობას“, – აღნიშნულია კომისიის განცხადებაში.