რეგლამენტში შედის ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც, პარლამენტის ბიუროს სხდომის დახურვა შესაძლებელი იქნება

82
spot_img

პარლამენტის ბიუროს სხდომის დახურვა შესაძლებელი იქნება. შესაბამისი ცვლილებები რეგლამენტში შედის, რომელიც პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე წარედგინება.

პროექტში აღნიშნულია, რომ, როგორც წესი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა საჯაროა, თუმცა ბიუროს სხდომა შეიძლება დაიხუროს, თუ ამას მოითხოვს ბიუროს წევრი და მის მოთხოვნას მხარს დაუჭერს სხდომაზე დამსწრე ბიუროს წევრთა უმრავლესობა.

ცვლილებებით კონკრეტდება, რომ პარლამენტის ბიუროს სხდომის დახურვის საკითხი განიხილება დახურული წესით და დახურულ სხდომაზე დამსწრე პირთა წრეს სხდომის თავმჯდომარე დაადგენს.