პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა, გასული 9 თვის განმავლობაში პერსონალურ მონაცემთა არაკანონიერი დამუშავების 174 ფაქტი გამოავლინა

110
spot_img

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა, გასული 9 თვის განმავლობაში პერსონალურ მონაცემთა არაკანონიერი დამუშავების 174 ფაქტი გამოავლინა.

როგორც გასული 9 თვის ანგარიშშია აღნიშნული, გამოვლენილ სამართალდარღვევათაგან, სამსახურმა ადმინისტრაციული სახდელის სახით ჯარიმა და გაფრთხილება გამოიყენა 145 შემთხვევაში.

„სამსახურმა დაადგინა პერსონალურ მონაცემთა არაკანონიერი დამუშავების 174 ფაქტი, მათგან 39 ფაქტი გამოვლენილ იქნა 2022 წელს დაწყებული და საანგარიშო პერიოდში დასრულებული შემოწმების საფუძველზე, ხოლო 135 ფაქტი — საანგარიშო პერიოდში დაწყებული და დასრულებული ინსპექტირების საფუძველზე. 61% (106) შემთხვევა შეეხებოდა კერძო სექტორში, 25% (44) — საჯარო სექტორში, ხოლო 14% (24) — სამართალდამცავ ორგანოებში მონაცემთა არაკანონიერ დამუშავებას. სამართალდარღვევათაგან, სამსახურმა ადმინისტრაციული სახდელის სახით ჯარიმა და გაფრთხილება გამოიყენა 145 შემთხვევაში. სახდელის სახით დაკისრებული 83 ჯარიმიდან, 19 მიემართებოდა 2022 წელს დაწყებულ და საანგარიშო პერიოდში დასრულებულ, ხოლო 64 — საანგარიშო პერიოდში დაწყებულ და დასრულებულ ინსპექტირებებს.

დაკისრებული 62 გაფრთხილებიდან, 15 მიემართებოდა 2022 წელს დაწყებულ და საანგარიშო პერიოდში დასრულებულ, ხოლო 47 — საანგარიშო პერიოდში დაწყებულ და დასრულებულ შემოწმებებს (ინსპექტირებებს). სამსახურის მიერ ერთ-ერთი დამმუშავებელი გათავისუფლდა ადმინისტრაციული სახდელისაგან და მიეცა 1 ზეპირსიტყვიერი შენიშვნა“, – აღნიშნულია ანგარიშში.