პარლამენტი ე.წ. სამშენებლო ამნისტიასთან დაკავშირებით მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტზე მსჯელობს

48
spot_img

პარლამენტი ე.წ. სამშენებლო ამნისტიასთან დაკავშირებით მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტზე მსჯელობს.

იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ თორნიკე ჭეიშვილმა ამ მიმართულებით “საჯარო რეესტრის შესახებ“ კანონსა და “საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში“ ცვლილები წარადგინა.

როგორც ჭეიშვილმა განმარტა, საქართველოში ასობით ათასი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი არსებობს, რომელთან დაკავშირებითაც თავის დროზე სამშენებლო დოკუმენტაცია არ გაცემულა, არ არსებობდა შესაბამისი პროექტები ან ექსპლუატაციაში მიღების აქტი და საკითხი მოწესრიგებას საჭიროებს.

“საჯარო რეესტრის შესახებ“ კანონში ცვლილების მიხედვით, საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი სამუშაოების შემსრულებელ პირად აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს − აკრედიტაციის ცენტრის მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად აკრედიტებული სუბიექტის მიერ სერტიფიცირებული ფიზიკური პირი განისაზღვრება.

როგორც მთავრობა განმარტავს, სერტიფიცირებული პირის მიერ ჩატარებული საკადასტრო აგეგმვითი-აზომვითი სამუშაოები შესრულებული იქნება მაღალი ხარისხით, ერთიანი სტანდარტების გათვალისწინებით, რაც უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში სრულყოფილი მონაცემების დარეგისტრირებას განაპირობებს.

რაც შეეხება “საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში“ ცვლილებს, ეს არის ე.წ. სამშენებლო ამნისტია. პროექტის მიხედვით, კანონიერად ჩაითვლება ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 2024 წლის 1 იანვრამდე მიწის მესაკუთრის მიერ უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა და დამხმარე შენობა-ნაგებობების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მშენებლობა.