“მიხეილ სააკაშვილს მაინცდამაინც აქტიურად პოლიტიკაში ვერ ვხედავ”- გიული ალასანია

91
spot_img

“მე მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს მა­ინ­ცდა­მა­ინც აქ­ტი­უ­რად პო­ლი­ტი­კა­ში ვერ ვხე­დავ, გა­აჩ­ნია, რო­გორ და რა ფორ­მით იგუ­ლის­ხმე­ბა პო­ლი­ტი­კა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა – ალ­ბათ, ის ბა­რი­კა­დებ­ზე ვერ დად­გე­ბა, იმი­ტომ, რომ პა­ლა­ტა­შიც ძლივს დგას”, – ასე ეხმაურება  ყოფილი პრე­ზი­დენ­ტის, მიხეილ სააკაშვილის დედა,  სა­ა­კაშ­ვი­ლის დღე­ვან­დელ გან­ცხა­დე­ბას: ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად, ქართულ პოლიტიკაში ძალიან აქტიურად ჩართვას ვაპირებ”

მი­სი­ვე თქმით, ვერ­ცერთ ქარ­თველს ვე­რა­ნა­ი­რი კა­ნო­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს სიყ­ვა­რულს ვერ აუკ­რძა­ლავს.

“მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­თან დე­ტა­ლუ­რად ვერ ვი­სა­უბ­რე მის პო­ლი­ტი­კა­ში დაბ­რუ­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. მისი პოს­ტიც კი არ მი­ნა­ხავს.

პირ­ველ რიგ­ში, ყვე­ლამ ვი­ცით, რომ მას სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა არ აქვს და მხო­ლოდ უკ­რა­ი­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა აქვს. მე­ო­რე მხრივ, ვერ­ცერთ ქარ­თველს ვე­რა­ნა­ი­რი კა­ნო­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს სიყ­ვა­რულს ვერ აუკ­რძა­ლავს, ეს ხომ ფაქ­ტია”, – გა­ნა­ცხა­და ალა­სა­ნი­ამ.

კი­თხვა­ზე, რა­ტომ შეც­ვა­ლა ყო­ფილ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში დაბ­რუ­ნე­ბის შე­სა­ხებ, ალა­სა­ნია ამ­ბობს, რომ “მო­აზ­როვ­ნე ადა­მი­ა­ნი ყო­ველ­თვის იც­ვლის აზრს იმის მი­ხედ­ვით, თუ რო­გო­რი ვი­თა­რე­ბა იქ­ნე­ბა”.

“ის, რომ მას სა­ქარ­თვე­ლოს სიყ­ვა­რუ­ლი და ინ­ტე­რე­სი მუდ­მი­ვად აქვს, ეს ხომ ფაქ­ტია, მგო­ნია არა­ვის ამა­ში ეჭვი არ უნდა შე­ე­პა­როს. მე ვერ ვხე­დავ, მას მა­ინ­ცდა­მა­ინც აქ­ტი­უ­რად პო­ლი­ტი­კა­ში, გა­აჩ­ნია რო­გორ და რა ფორ­მით იგუ­ლის­ხმე­ბა პო­ლი­ტი­კა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. ალ­ბათ, ის ბა­რი­კა­დებ­ზე ვერ დად­გე­ბა, იმი­ტომ, რომ პა­ლა­ტა­შიც ძლივს დგას, მაგ­რამ, რა თქმა უნდა, ინ­ტე­რე­სი აქვს.

მე არა­ფერ შუ­ა­ში ვარ, ის ყო­ველ­თვის თვი­თონ იღებ­და გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას და ახ­ლაც თვი­თონ იღებს. ვფიქ­რობ, რომ საკ­მა­რი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბაც აქვს სა­ა­მი­სოდ და საკ­მა­რი­სი ასა­კიც.

ჯერ­ჯე­რო­ბით ვე­რა­ფერს ვი­ტყვი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრო­ბის შე­სა­ხებ, რად­გან ის სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე არ არის და პრე­მი­ე­რი ვერ იქ­ნე­ბა, რო­გორ უნდა იყოს?” – გა­ნა­ცხა­და ალა­სა­ნი­ამ.

სა­ქარ­თვე­ლოს ყოფილი  პრე­ზი­დენ­ტის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში აქ­ტი­უ­რად ბრუნ­დე­ბა.

მი­სი­ვე თქმით, “ბოლო წვე­თი იყო იმ მო­ღა­ლა­ტე­ე­ბის აღ­ლუ­მი აჭა­რის უზე­ნა­ეს საბ­ჭო­ში”.

„სა­ქარ­თვე­ლოს ღა­ლატ­მა და გა­რუ­სე­ბის მცდე­ლო­ბამ შე­აღ­წია უკვე ყვე­ლა დო­ნე­ზე. მი­უ­ხე­და­ვად ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბი­სა, ვა­პი­რებ ძა­ლი­ან აქ­ტი­უ­რად ჩარ­თვას ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში, უკ­რა­ი­ნა­ში ჩარ­თუ­ლო­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად”, -აცხადებს  სა­ა­კაშ­ვი­ლი.