ავტოდაზღვევის პროდუქტი დისტრიბუტორებისთვის თიბისი დაზღვევაში

21
spot_img

თიბისი დაზღვევა ბიზნესებს ახალ პროდუქტს, სადისტრიბუციო ავტომობილების დაზღვევას, სთავაზობს. პროდუქტი განკუთვნილია მეწარმეებისთვის და კომპანიებისთვის, რომლებიც გადაზიდავენ საქონელს საქართველოს ტერიტორიაზე.

განსხვავებით სტანდარტული ავტოდაზღვევისგან, სადისტრიბუციო ავტომობილების დაზღვევის პოლისი ანაზღაურებს როგორც მანქანისთვის, მგზავრებისა და მძღოლისთვის, ასევე მანქანაში განთავსებული საქონლისთვის მიყენებულ ზიანს.

დაზღვევა დაფარავს თქვენს ხარჯებს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი სადისტრიბუციო ავტომობილის ძარას დააზიანებს ავტოსაგზაო შემთხვევა, ხანძარი ან აფეთქება, ვანდალიზმი, ცხოველი ან ფრინველი, სტიქიური მოვლენა, საგნის დაცემა, ქურდობა ან ყაჩაღობა; ასევე პოლისით გათვალისწინებულია ზარალის ანაზღაურება, რომელიც გამოწვეულია მესამე პირის ქონებისა და ჯანმრთელობის, დაზღვეული ავტომობილის მძღოლისა და მგზავრების, ავტომობილში არსებული გადასაზიდი ტვირთის დაზიანებით.

დაზღვევასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას შეგიძლიათ თიბისი დაზღვევის საიტზე გაეცნოთ.

R