2023 წელს, საქართველოში, 56 ბავშვი გაშვილდა, მათ შორის, 4 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა

28
spot_img

2023 წელს, საქართველოში, 56 ბავშვი გაშვილდა, მათ შორის, 4 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა.

სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ინფორმაციით, გასული 2023 წლის მონაცემების მიხედვით, გასაშვილებელი სტატუსის მქონე 146 ბავშვია, მათ შორის, განსხვავებული საჭიროებების მქონე 113-ია.

ამასთან, მშვილებელ პირთა რაოდენობა 1 975-ს შეადგენს.

რაც შეეხება 2022 წელს, სააგენტოს ინფორმაციით, ქვეყანაში გასაშვილებელი სტატუსის მქონე 154 ბავშვი იყო, 60 კი გაშვილდა.