,,ვგეგ­მავ, რომ გა­მო­ვი­თხო­ვოთ ჯან­მრთე­ლო­ბის ის­ტო­რია”- ხაჭაპურიძე

123
spot_img

სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის ად­ვო­კა­ტის, შალ­ვა ხა­ჭა­პუ­რი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა კვლავ მძი­მეა.

მისი თქმით, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს ადეკ­ვა­ტუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა არ უტარ­დე­ბა.

“ახლა ვგეგ­მავ, რომ გა­მო­ვი­თხო­ვოთ ჯან­მრთე­ლო­ბის ის­ტო­რია. თუმ­ცა, გუ­შინ ჩვე­ნი იუ­რი­დი­უ­ლი კომ­პა­ნი­ის ად­ვო­კა­ტი შე­სუ­ლი იყო, მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა კვლავ მძი­მეა. წონა ისევ კლე­ბა­შია, ბოლო მო­ნა­ცე­მე­ბით მისი წონა 63 კი­ლოგ­რა­მია. რა­ი­მე გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა არ ხდე­ბა, ადეკ­ვა­ტუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა მას არ უტარ­დე­ბა და სიმპტო­მუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა ხდე­ბა“, – გა­ნა­ცხა­და ხა­ჭა­პუ­რი­ძემ.