“უმუშევრობა ისტორიულ მაქსიმუმზეა, დასაქმდა 32 000 სოციალურად დაუცველი” – ვლადიმერ ბოჟაძე

41
spot_img

საქართველოს ხელისუფლების უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ მშვიდობა და სტაბილურობა, რაც შემდგომ განვითარებას, ეკონომიკის ზრდას, უმუშევრობის შემცირებას, ხელფასებისა და შემოსავლების ზრდას განაპირობებს,- ამის შესახებ საკრებულოს წევრი, ვლადიმერ ბოჟაძე სოციალურ ქსელში წერს.

„საქართველოში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის შედეგია ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი, რამაც ბოლო ორ წელში საქართველოში სიღარიბისა და შემოსავლების უთანასწორობის მაჩვენებლების კუთხით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება განაპირობა. 2022 წელს საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი (აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი) წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.9 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 15.6 პროცენტი შეადგინა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 2021 წელთან შედარებით 77 700 ადამიანმა შეძლო და თავი დაეღწია სიღარიბეს, 2022 წელს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ 574 000 რჩება, თუმცა ბოლო 10 წელში ეს მაჩვენებელი განახევრებულია, 2012 წელს 1 100 000 მოქალაქე იყო სიღარიბის ზღვარს ქვევით.

ასევე ისტორიულ მაქსიმუმზეა უმუშევრობა და 2022 წელს 17.3% შეადგინა, მათ შორის დასაქმდა 32 000 სოციალურად დაუცველი, რომლებსაც შეუნარჩუნდათ სოციალური დახმარება. სიღარიბის შემცირებასთან ერთად ასევე შემცირდა მოსახლეობაში შემოსავლების უთანასწორობაც. 2022 წელს, წინა წელთან შედარებით, ჯინის კოეფიციენტის მნიშვნელობა მთლიანი შემოსავლების მიხედვით შემცირდა 0.37-დან 0.36-მდე, ხოლო მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით უცვლელია და შეადგენს 0.34-ს. საქართველოს ხელისუფლების უმთავრესი ამოცანა არის შევინარჩუნოთ მშვიდობა და სტაბილურობა, რაც განაპირობებს შემდგომ განვითარებას, ეკონომიკის ზრდას, უმუშევრობის შემცირებას, ხელფასების და შემოსავლები, ზრდას, რაც უზრუნველყოფს სიღარიბის ეტაპობრივ შემცირებას“,– წერს ბოჟაძე.