“უმნიშვნელოვანესია ეფექტიანი სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სახელმწიფოს, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის განმტკიცება”

19
spot_img

საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ 2023 წლის ცხრა თვის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენაზე საქართველოს პროკურატურის სისხლის სამართლის პოლიტიკის შესახებ ისაუბრა.

გენერალური პროკურორის თქმით, უმნიშვნელოვანესია ეფექტიანი სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სახელმწიფოსა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის განმტკიცება.

ირაკლი შოთაძემ დაასახელა ის მიმართულებები, რომლებთან დაკავშირებითაც საქართველოს პროკურატურა მკაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ახორციელებს. მათ შორისაა – სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, ყაჩაღობა, გამოძალვა, სქესობრივი ხასიათის ძალადობრივი დანაშაულები, ორგანიზებული დანაშაულები, კანონიერი ქურდობა და ქურდული სამყაროს წევრობა, ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაცია, ტრანსნაციონალური დანაშაულები და სხვა.

„ანგარიშში ასახულია სისხლისსამართლებრივი დევნისა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შედეგები და ძირითადი ტენდენციები, ცალკეულ დანაშაულებზე განხორციელებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლება, თანამშრომელთა მოტივაციის გაძლიერება, მათთვის მატერიალურ-ტექნიკური და სოციალური პირობების გაუმჯობესება, პროკურატურის საქმიანობის გაციფრულება, საზოგადოების პროაქტიული ინფორმირება საქმიანობის შესახებ და ნდობის ამაღლება, საერთაშორისო ურთიერთობები, პროკურატურის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და სხვა ძირითად მიმართულებები“, – აღნიშნა გენერალურმა პროკურორმა.

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში პროკურატურის საქმიანობის 2023 წლის ცხრა თვის ანგარიშის წარდგენა მიმდინარეობს. ანგარიშში ასახულია უწყების საქმიანობის სტატისტიკური და ანალიტიკური მიმოხილვა, განხორციელებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა და სისტემის წინაშე მდგარი გამოწვევები, ასევე უწყების სამომავლო გეგმები.