სტრასბურგის სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის სარჩელი დაუშვებლად ცნო

497
spot_img

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაუშვებლად სცნო უკრაინის წინააღმდეგ მიხეილ სააკაშვილის სარჩელი უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით.

სარჩელში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ითხოვდა, აღიარებულიყო მისი უფლებების დარღვევა უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევისა და გაძევების გამო.

„ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე „სააკაშვილი უკრაინის წინააღმდეგ“ (საჩივარი №8113/18) გადაწყვეტილებაში ერთხმად გამოაცხადა განცხადება დაუშვებლად. გადაწყვეტილება საბოლოოა“, – აღნიშნულია სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

საქმე ეხებოდა სააკაშვილის განცხადებას, რომელმაც 2015 წელს უკრაინაში ნატურალიზაცია მიიღო და აქტიური მონაწილეობდა უკრაინის პოლიტიკაში.

სააკაშვილი აცხადებდა უფლებების სხვადასხვა დარღვევაზე 2017 წელს, როდესაც მას უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს, ასევე 2018 წელს, როდესაც მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, დააკავეს და გააძევეს უკრაინიდან. სააკაშვილმა მოიხსენია მე-3 მუხლები (არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის აკრძალვა), 5§1 (უფლება თავისუფლებისა და პიროვნების უსაფრთხოებაზე), 6§2 (უდანაშაულობის პრეზუმფცია), მე-8 (პირადი ცხოვრებისა და საცხოვრებლის პატივისცემის უფლება), ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 11 (შეკრების თავისუფლება), მე-13 (სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალება) და 18 (უფლებათა შეზღუდვის გამოყენების შეზღუდვა).

ყველა სარჩელში, გარდა ერთისა, სასამართლომ დაადგინა, რომ სააკაშვილმა არ გამოიყენა მისთვის ხელმისაწვდომი ყველა შიდასახელმწიფოებრივი საშუალება და დანარჩენი პრეტენზიები – მე-13 მუხლის მიხედვით, აშკარად უსაფუძვლო იყო.

სასამართლომ აღნიშნა, რომ 2019 წლის მაისის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა დაუბრუნდა და პოლიტიკური საქმიანობა განაახლა, მას არაფერი უშლიდა ხელს უკრაინაში საჩივრების შეტანაში.