შვეიცარიას ახალი პრეზიდენტი ჰყავს

34
spot_img

შვეიცარიის თავდაცვის, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 61 წლის ვიოლა ამგერდი, 2024 წლის 1 იანვრიდან ერთი წლით შვეიცარიის პრეზიდენტი გახდება.

შვეიცარიის პრეზიდენტს რეალური უფლებამოსილება არ გააჩნია. იგი არ არის სახელმწიფოს მეთაური, სახელმწიფოს კოლექტიური მეთაურის ფუნქციას ასრულებს ფედერალური საბჭო. მისი შვიდი წევრიდან თითოეული ხდება პრეზიდენტი ერთი წლის განმავლობაში როტაციის წესით.

შვეიცარიის ფედერალური საბჭოს წევრებს და პრეზიდენტს პარლამენტის ორივე პალატის დახურულ სხდომაზე ირჩევენ.

საზღვარგარეთ შვეიცარიის ოფიციალური წარმომადგენლობის გარდა, პრეზიდენტი უძღვება ფედერალური საბჭოს სხდომებს და შუამავლის როლს ასრულებს დავების შემთხვევაში.

საგანგებო სიტუაციებში – მაგალითად, თუ ფედერალური საბჭო გარკვეული მიზეზების გამო ვერ იკრიბება – შვეიცარიის პრეზიდენტს შეუძლია ცალმხრივი გადაწყვეტილებების მიღება ან გადაუდებელი ზომების გატარება.