საქართველოში რეგისტრირებულია 193 438 გიორგი – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

99
spot_img

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში 2023 წელს 722 გიორგი დაიბადა.

სულ საქართველოში რეგისტრირებულია 193 438 გიორგი.