ნუცა ბუზალაძის კონცერტი, რომელიც ბათუმში იყო დაგეგმილი, გაუქმდა – “მიღებული გადაწყვეტილება არის ორმხრივი”

385
spot_img

ბა­თუმ­ში, 30 ივ­ნისს და­გეგ­მი­ლი ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძის კონ­ცერ­ტი გა­უქ­მდა. ამის შე­სა­ხებ ნათ­ქვა­მია კლუბ “სფე­როს” გან­ცხა­დე­ბა­ში, სა­დაც კონ­ცერ­ტი უნდა გა­მარ­თუ­ლი­ყო.

რო­გორც გან­ცხა­დე­ბა­შია გან­მარ­ტე­ბუ­ლი, ეს ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძის და კლუ­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის ერ­თობ­ლი­ვი გან­ცხა­დე­ბაა.

“მო­გე­სალ­მე­ბით! რო­გორც ცნო­ბი­ლია 30 ივ­ნისს კლუბ „სფე­რო“-ში და­გეგ­მი­ლი იყო გრან­დი­ო­ზუ­ლი გახ­სნი­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბა, სა­დაც სოლო კონ­ცერტს გა­მარ­თავ­და ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძე ბენდ ნი­უ­ტონ­თან ერ­თად.

ბოლო დღე­ებ­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, კლუ­ბი “სფე­რო”-ს ად­მი­ნის­ტრა­ცია სა­ჭი­როდ თვლის გაც­ნო­ბოთ ჩვე­ნი და ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძის ერ­თობ­ლი­ვი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. ხაზ­გას­მით აღ­ვნიშ­ნავთ, რომ მი­ღე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა არის ორ­მხრი­ვი.

30 ივ­ნისს და­გეგ­მი­ლი კონ­ცერ­ტი ამ ეტაპ­ზე გა­უქ­მე­ბუ­ლია.

ნუცა მკა­ფი­ოდ აფიქ­სი­რებს რუ­სე­თის მი­მართ თა­ვის პო­ზი­ცი­ას და ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნავს, რომ რუ­სე­თი ოკუ­პან­ტია! სწო­რედ ამი­ტომ რუ­სე­თი­დან მი­ღე­ბულ სა­კონ­ცერ­ტო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებ­ზე დიდი ხა­ნია უარს ამ­ბობს.

უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში ნუ­ცას და­გეგ­მი­ლი აქვს ამე­რი­კუ­ლი ტურ­ნე, რომ­ლის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლებს მსმე­ნე­ლის­თვის სი­ურპრი­ზად ტო­ვებს. კლუ­ბი “სფე­რო“ წარ­მა­ტე­ბებს უსურ­ვებს მას. ნუცა მზად არის უახ­ლო­ეს თვე­ებ­ში “სფე­რო“-ში გა­მარ­თოს სოლო კონ­ცერ­ტი.

კლუ­ბი “სფე­რო“ ზა­ფხუ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ბევრ ღო­ნის­ძი­ე­ბას და სი­ურპრიზს გპირ­დე­ბათ. ჩვენ­თვის თი­თო­ე­უ­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის აზრი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია” – ნათ­ქვა­მია კლუ­ბის გან­ცხა­დე­ბა­ში.

https://www.facebook.com/spherebatumi/posts/126580853796487?ref=embed_post