ილჰამ ალიევის ულტიმატუმი ყარაბახელ სომხებს

50
spot_img

მთი­ან ყა­რა­ბაღ­ში მცხოვ­რებ­მა სომ­ხებ­მა უნდა მი­ი­ღონ აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა, ან და­ტო­ვონ რე­გი­ო­ნი. ამის შე­სა­ხებ აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა ილ­ჰამ ალი­ევ­მა AzTV-ის ეთერ­ში გა­ნა­ცხა­და.

“ყა­რა­ბაღ­ში მცხოვ­რებ­მა სომ­ხებ­მა ან აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა უნდა მი­ი­ღონ, ან სხვა სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლი იპო­ვონ“, – გა­ნა­ცხა­და ალი­ევ­მა.

მი­სი­ვე თქმით, ბაქო აპი­რებს უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ხელი მო­ა­წე­როს სამ­შვი­დო­ბო შე­თან­ხმე­ბას აზერ­ბა­ი­ჯან­სა და სომ­ხეთს შო­რის კონ­ფლიქ­ტის დას­რუ­ლე­ბის მიზ­ნით.