ევროპულმა კომისიამ დაადასტურა, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონის ბოლო ცვლილებით საქართველო შესაბამისობაში მოვიდა აუდიოვიზუალური მედიის დირექტივასთან

33
spot_img

ევროპულმა კომისიამ დაადასტურა, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონის ბოლო ცვლილებით საქართველომ შესაბამისობაში მოვიდა აუდიოვიზუალური მედიის დირექტივასთან, – ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკავშირის ინსტიტუტი თავად ავრცელებს.

“ჩვენს წერილში ჩვენ ვაღიარეთ, რომ გარკვეული პროგრესი იქნა მიღწეული საქართველოს მედიის კანონმდებლობის დირექტივასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიმართულებით, მაგრამ განვსაზღვრეთ საკითხები, კერძოდ არასრულწლოვანთა დაცვისა და სიძულვილისა და ძალადობის წაქეზების აკრძალვის შესახებ დირექტივაში მოცემული წესების ეფექტური აღსრულების აუცილებლობის შესახებ. შემოდგომაზე, კომისიის სამსახურებთან განხილვის შემდეგ, საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები. საგულდაგულო შესწავლის შემდეგ, მოხარულნი ვართ გაცნობოთ, რომ ჩვენი აზრით, საქართველოს კანონმდებლობა ახლა ფართოდ შეესაბამება დირექტივაში დადგენილ ძირითად პრინციპებს”, – ნათქვამია განცხადებაში.

დოკუმენტის თანახმად, საქართველო უფლებამოსილია გაახანგრძლივოს თავისი ამჟამინდელი მონაწილეობა მედიისა და „შემოქმედებითი ევროპის“ პროგრამაში. „თუმცა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს ანალიზი ძალაშია მხოლოდ მედიისა და შემოქმედებითი ევროპის პროგრამაში მონაწილეობის ფარგლებში და გავლენას არ ახდენს ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნით კომისიის მიერ საქართველოში მედიის კანონმდებლობის შეფასებაზე. აღსანიშნავია, რომ გაფართოების ბოლო პაკეტის კონტექსტში აღინიშნა, რომ საქართველომ უნდა უზრუნველყოს მედიის მარეგულირებლის სრული ფინანსური და ოპერატიული დამოუკიდებლობა.

ამ მიზნით, უნდა ჩატარდეს დირექტივის თითოეულ კანონთან საქართველოს კანონმდებლობის თავსებადობის ყოვლისმომცველი გამოკვლევა. „DG“-თან ერთად, ევროკომისია მზადაა გამოიკვლიოს შესაძლებლობები საქართველოს მხარდასაჭერად.

ეს მიმოხილვა არ მოიცავს წესების, განსაკუთრებით ახლახან მიღებული წესების რეალურად განხორციელების ხერხს, და შესაბამისად არ შეიძლება იმის გარანტიად ჩაითვალოს, რომ დირექტივაში მოცემული დებულებები საქართველოს იურისდიქციაში აუდიოვიზუალური მედია სერვისების და ვიდეო გაზიარების პლატფორმების მიერ ეფექტურად და სწორად სრულდება საბოლოოდ, მედიისა და შემოქმედებითი ევროპის პროგრამაში მონაწილეობის პირობები პროგრამის მსვლელობის დროს უნდა შესრულდეს. კომისია კი მუდმივ მონიტორინგს გაუწევს სიტუაციას“, – წერია გავრცელებულ ინფორმაციაში.