“და­ვუ­ჭი­როთ მხა­რი ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძეს, ვრე­გის­ტრირ­დე­ბით და ვემ­ზა­დე­ბით კვი­რა-ორ­შა­ბა­თის­თვის! -ზალკალიანი

86
spot_img

“და­ვუ­ჭი­როთ მხა­რი ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძეს, ვრე­გის­ტრირ­დე­ბით და ვემ­ზა­დე­ბით კვი­რა-ორ­შა­ბა­თის­თვის!”-  წერს სოციალურ ქსელში ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ელჩი და­ვით ზალ­კა­ლი­ა­ნი და  სხვებ­საც მო­უ­წო­დებს. ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძის  მხარ­და­ჭე­რის­კენ

https://idolvote.abc.com ხმის მი­ცე­მა ლაივ შოუს და­წყე­ბი­დან ბოლო სა­რეკ­ლა­მო ჭრამ­დე იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი – ნიუ იორ­კის დრო­ით 20:00ზე, ლოს ან­ჯე­ლე­სის დრო­ით 17:00ზე. სა­ქარ­თვე­ლოს დრო­ით დი­ლის 04:00ზე. ჯამ­ში 30 ხმის გაგ­ზავ­ნა შე­გიძ­ლი­ათ შემ­დე­გი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით:

მაქ­სი­მუმ 10 ხმა – ონ­ლა­ინ მი­სა­მარ­თზე (ერთჯე­რა­დი რე­გის­ტრა­ცი­ის გზით): AmericanIdol.com/vote

მაქ­სი­მუმ 10 ხმა – სპე­ცი­ა­ლუ­რი აპ­ლი­კა­ცი­ით: American Idol App

მაქ­სი­მუმ 10 ხმა – ტექ­სტუ­რი შე­ტყო­ბი­ნე­ბით.

ნუ­ცას სა­კონ­კურ­სო ნო­მე­რი შოუს და­წყე­ბამ­დე გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი Text 9 to 21523″, – წერს და­ვით ზალ­კა­ლი­ა­ნი.

ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძე პო­პუ­ლა­რუ­ლი მუ­სი­კა­ლუ­რი კონ­კურ­სის, American Idol-ის 12 სა­უ­კე­თე­სო მო­ნა­წი­ლეს შო­რის არის. წინა ტუ­რის შემ­დეგ, ის ჟი­უ­რის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით მოხ­ვდა ტოპ 12-ს შო­რის, თუმ­ცა ამ­ჯე­რად ჟი­უ­რი თა­ვის რჩე­ულს ვე­ღარ და­ა­სა­ხე­ლებს და ყვე­ლა­ფერს მა­ყუ­რე­ბელ­თა ხმე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა გა­და­წყვეტს.

https://www.facebook.com/DavidZalkalian/posts/pfbid02MJePNmXu32UwExiaPUtoMCQdbWvnynuHnE91gqz5xWkycRfiP26UkFMgptCPKSnTl