“რა თავისუფლებაზეა საუბარი, როცა უკრაინის ხელისუფლებამ ეს თავისუფლება სრულად “გლობალური ომის პარტიას” მიჰყიდა”

spot_img

“ჯორჯიან თაიმსის” ბლოგი

ავტორი: დავით ზარდიაშვილი

“გლობალური ომის პარტია” – ამ ტერმინის “საავტორო უფლება” ჩვენს მმართველ პარტიას, “ოცნებას” ეკუთვნის; ეს ტერმინი, რომელიც უცხოურ პუბლიკაციებში არც შემხვედრია, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ღრმა სინამდვილეს ასახავს – ეს არის მსოფლიო პოლიტიკური ძალა, რომელიც ომით იკვებება და იღებს იმ ენერგიას, რის დიდ ნაწილსაც კვლავ ომის საწარმოებლად იყენებს; ამით ქმნის მანკიერ წრეს და ამ ჯოჯოხეთური წრეების სპირალზე ტრიალით განაპირობებს აღმავალ მსოფლიო ესკალაციას, წარმოშობს ისეთ ბოროტ “ენერგეტიკულ მორევს”, რამაც შეიძლება პლანეტაც კი შთანთქას;

ზოგიერთი მისტიკური თუ რელიგიური შეხედულებებით, ეს “ომის მორევი” პრაზიტირებაა იმ “ბნელ” ენერგიაზე, რასაც ძველ ენებში “გავახი” ეწოდება. “გავახი” – ინდოევროპულ, ასევე ძველ სემიტურ ენებში არის “ტანჯვის ენერგია”; იგი წარმოიქმნება ცოცხალი ორგანიზმის მოკვდინებისას, მისთვის ფიზიკური და სულიერი ტკივილის მიყენებისას; დიდი რაოდენობით გამოიყოფა მაგ. ძველი, წარმართული, სასტიკი რიტუალებისას – ადამიანის ანდა ცხოველის სისხლიანი მსხვერპლშეწირვის დროს, საერთოდ – სისხლისღვრებისას; ხოლო განსაკუთრებით – ცხადია, ომებში. მკვლელობა, ტკივილი, ტანჯვა, შეურაცხყოფა, ე.წ. ფობიები, ზიზღი, შიში, ძრწოლა, რისხვა და ა.შ. გავახის გენერირების წყაროებია;

“გლობალური ომის პარტიის” არსი ეს არის – იგი გავახისტური მსოფლიო ორგანიზაციაა; ომის სამსხვერპლოზე უკრაინის მიტანით ემსახურება სწორედ “გავახის”, ამ ნეგატიური ენერგიის უდიდესი ოდენობით წარმოქმასა და შეკრებას; ძველი ვედური ან კაბალისტური შეხედულებებით “გავახისტები”, რომელთა ვნებებს და ბოროტ ნებასაც ბნელი არსებები, “ლიავრები” წარმართავენ, მსხვერპლის მიტანის გზით ლიავრებისგან თავიანთი ვნებების დროებით დაკმაყოფილებას, რაც მათ “შიმშილს” კიდევ უარესად აღვივებს, იღებენ; ისინი სხვათა სიკვდილისა და ტანჯვის, ძრწოლის მოგვრის გზით გავახის მოპოვებაზე პარაზიტირებენ, კვებენ ამ “ლიავრებს” და საკუთარ ვნებებსაც .

ცხადია, ეს ყველაფერი დიდწილად წარმართული შეხედულებებია და დიდად არ უნდა გჯეროდეს, მაგრამ სისხლი, ტკივილი ცრემლი, ტანჯვა და ვაება, ძრწოლა რაც ამ ომს მოაქვს – სავსებით რეალურია. ხოლო “გავახის” წარმოებისა და მასზე პარაზიტირების ეს ვედური თუ კაბალისტური მექანიზმი კარგად ხსნის “გავახისტური პარტიის” – ე.ი. “გლობალური ომის პარტიის” ნამდვილ არსს. იგი კონკრეტულ და გრანდიოზულ , ამაზრზენად დანაშაულებრივ სარგებელს პოვებს სხვათა მსხვერპლშეწირვით. პარაზიტირებს და გარდა ნეგატიური ენერგიისა, რითაც იკვებება, გავახისტური პარტია სხვას არაფერს, არანაირ პოზიტივს არ წარმოშობს. რასაკვირველია, იტყუება და სრული ილუზიაა, რომ იგი უკრაინას იცავს.

ბუნებრივია, უკრაინა თავისუფლებისთვის ღვრის სისხლს, მაგრამ: რა თავისუფლებაზე შეიძლება საუბარი, როცა უკრაინის ხელისუფლებამ ეს თავისუფლება სრულად”გლობალური ომის პარტიას” მიჰყიდა, საფასურად სისხლიანი ფული და კიდევ მეტი სიკვდილის თესვის იარაღი, ანუ – “გავახის” გენერაციის უკეთესი ინსტრუმენტები აიღო, თავად იქცა რა გავახისტური ძალის ნაწილადაც და ამ გავახის ერთ დიდ გრანდიოზულ წყაროდაც. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა, რომ არა რუსული იმპერიალიზმი, რამაც თავის მხრივ სწორედ გავახის დიდი დოზით გამოკვება და დასაბამი დაუდო კიდეც ამ “გლობალური ომის პარტიას”; ეს ორივე გავახისტური ძალა: რუსული იმპერიალიზმიცა და “გლობალური ომის პარტიაც”; ისინი სიტუაციური მოკავშირეები არიან და უკრაინას იყენებენ, რათა სწორედ ეს – ბნელი ენერგია, გავახი რაც შეიძლება მეტი დაითესოს და გამრავლდეს, რათა მერე გავახის უფრო დიდი მოსავალი აიღონ და არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ მთელს მსოფლიოშიც. ამისათვის კი გავახისტების ფილიალები მთელს მსოფლიოშია გახსნილი. ნაცი – გავახისტების აქაური ფილიალია. იგიც სწორედ ამით – სხვათა ტანჯვითა და ტკივილით, სისხლითა და ცრემლით, ზიზღითა და ძრწოლით, აფექტებით, უწინარესად ბრაზითა და მრისხანებით საზრდოობს. არსებობის სხვა წყარო კი არა აქვს.