ბათუმში აქციაზე დაკავებული 6 პირიდან 3 გაათავისუფლეს

81
spot_img

ბა­თუმ­ში, 3 ივ­ნისს, აქ­ცი­ის დროს და­კა­ვე­ბუ­ლი ექ­ვსი პი­რი­დან სამი, გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს, ისი­ნი არას­რულ­წლოვ­ნე­ბი არი­ან.

წი­ნას­წა­რი და­კა­ვე­ბის იზო­ლა­ტორ­ში კი “ერ­თი­ა­ნი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის” წევ­რე­ბი – მირ­დატ ქა­მა­და­ძე, ლე­ვან გორ­გი­ლა­ძე და თა­მაზ მა­ხა­რა­ძე რჩე­ბი­ან.

და­კა­ვე­ბუ­ლე­ბი გვი­ან ღა­მით სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა მო­ი­ნა­ხუ­ლა.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ „ერ­თი­ა­ნი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის” წევ­რის გი­ორ­გი კირ­თა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, ბა­თუმ­ში, აქ­ცი­ა­ზე მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი “Говорит Москва” – წარ­წე­რის გამო, და­ა­კა­ვეს.